تبلیغاتاس ام اس فراموشی سری 10

عادت می کنم

به داشتن چیزی و سپس نداشتنش

به بودن کسی و سپس به نبودنش

تنها عادت می کنم

اما فراموش نه

******************************

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی

تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی

تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم

******************************

اشک خشک می شه

خنده محو می شه

اما یاد تو فراموش نمی شه

******************************

تو آسمون عاشقی ستاره پیدا نکنی

مدیون اشکای منی اگه فراموشم کنی

******************************

چون به کام دل نشد دستی در آغوشت کنم

میرم تا در غبار غم فراموشت کنم

سر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو را

ای امید آتشین با گریه خاموشت کنم

******************************

دیروز می مردن ، فراموش می شدن آرام آرام

امروز چه زود از یاد می رویم بی آنکه بمیریم

******************************

بر باد رفته

صد بار بهتر است از

از یاد رفته

******************************

می روی و من تحمل می کنم نبودنت را

می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را

******************************

تمومه عمر آوازم ، دیگه خاموشه خاموشم

نمیری هرگز از یادم ، من از یادت فراموشم

شروع رفتنت بی من ، شروع شعر اندوهه

بدون بعد از تو یاد تو ، برام سنگین تر از کوهه

******************************

بی بهانه تو را مرور می کنم

تا خاموشیم نشان فراموشیم نباشد

مرداد 10ام, 1395 | 0 views | دسته: مجله خبری
برچسب ها:

توضیحاتی در باب نویسندهافزودن نظر: