تبلیغاتعکس های هیجان انگیز شکار کوسه سفید توسط انسان با دستان خالی

عکس های هیجان انگیز شکار کوسه سفید توسط انسان با دستان خالی شکار کوسه توسط انسان دو ماهیگیر 29 ساله اهل استرالیا موفق شدند که با دست خالی یک صید بزرگ...

نوشته عکس های هیجان انگیز شکار کوسه سفید توسط انسان با دستان خالی اولین بار در نمکستان پدیدار شد.

توضیحاتی در باب نویسندهافزودن نظر: